2463025352 6988371646 25ης Μαρτίου 41 - Πτολεμαΐδα akarapaklides@gmail.com